Bibliotek

Topp biblioteket.jpg

Biblioteket ligger mitt i skolan och är öppet vardagar under terminstid 8.10 – 16.15. I biblioteket finns en bibliotekarie anställd på 75 %. Här hittar du information om biblioteket och vilka tjänster vi erbjuder.

Här finns många studieplatser både i biblioteket och de sex grupprummen, för studier enskilt eller i grupp. Biblioteket rymmer cirka 10 000 volymer, inklusive ett bra urval engelsk skönlitteratur, lättlästa böcker för elever med läsnedsättning, ljudböcker [appen Biblio gör det möjligt att lyssna på e-ljudböcker att läsa e-böcker] och DVD-filmer. Då egna medieresurser inte räcker till förmedlas lån från andra bibliotek i landet - fjärrlån. Det gäller även böcker på andra språk än svenska om du vill läsa på ditt modersmål. Vi har Sundsvalls tidning, DN, Dagens industri och cirka 40 tidskrifter.

Använd främst den dator varje elev får vid gymnasiestart för informationssökning. [Elev på introduktionsprogrammet använder surfplatta]. Med dator eller surfplatta som arbetsredskap har du tillgång till skolbibliotekets databaser inom kommunens nätverk. De visar vägen till tillförlitlig vetenskaplig information i form av uppslagsverk, artiklar och vetenskapliga publikationer. Har du inte din dator med dig finns en stationär elevdator i biblioteket.

Här finns även möjlighet att arbeta med skoluppgifter i Officeprogrammen, skriva ut, scanna och kopiera, samt använda trådlöst nätverk.

Skolbiblioteket är bemannat alla skoldagar så att du kan få stöd i din informationssökning eller hitta fram till bra läsupplevelser. Skolbiblioteket laddar ned digitala talböcker till elever med läsnedsättning. Välj bland 110 000 talböcker. Du kan även ansöka om att själv ladda ned dina egna talböcker på din dator eller smarta telefon. Formulär till höger!

Läsåret 2019 / 2020. Nya elever får, kort efter terminsstart, lånekort [du väljer själv om du hellre vill låna med personnummer], genomgångar av bibliotekets resurser och tillfälle att själva söka i relevanta databaser. Elever i år tre på studieförberedande program får genomgångar i vetenskaplig informationssökning inför gymnasiearbetet, för bästa förutsättningar för att den stora fördjupning, där eleven visar att han / hon är högskoleförberedd, vilar på vetenskaplig grund. Däri har bibliotekets databasresurser och de kunskaper i informationssökning biblioteket förmedlar en viktig roll.

Vill du:

  • Fråga något
  • Lära dig mer om informationssökning och / eller källkritik. Alla får en baskurs under sin första termin på Timrå gymnasium
  • individuell handledning i informationssökning inför gymnasiearbetet. Hjälp med att söka i databaser, beställa artiklar och låna / fjärrlåna böcker. 
  • Undervisning i helklass inför gymnasiearbetet. Var finns de bästa källorna?
  • Handledning / visning av lämpliga källor för det aktuella området / hantering av källreferenser i alla former av fördjupningar. Exempel: rapportskrivning i kurserna Engelska 7 och Svenska 3. Individuellt eller för hela gruppen i samråd med läraren.
  • skönlitterära lästips eller, som lärare, förslag på läsning inför ett temaarbete

 Eller kanske bara reservera en bok, förnya ett lån eller ge ett inköpsförslag?

Skolbibliotek gör skillnad! I skolbiblioteket finns resurser i form av medier, teknik och personal för att söka, organisera och värdera information av skiftande slag. Skolbiblioteket är ett verktyg i förverkligandet av skolans pedagogiska inriktning och hjälper eleverna att organisera sitt sökande, och därmed lärande, bättre. Förmågan att bearbeta information utifrån ett vetenskapligt synsätt är en förutsättning i gymnasiereformen Gy2011, och informationskompetens liksom digital kompetens lyfts fram i styrdokumenten. Här ligger gymnasiebibliotekets kärnuppdrag. Forskning visar tydligt på sambandet mellan lärande, prestation och ett funktionellt skolbibliotek.

Kontakta bibliotekarie Jenny Stenlund, Timrå gymnasium, telefon 060-16 32 94

Databaser

Remote Access. Logga in m lånekortsnummer. 5000 författarpresentationer, 90 00 titlar.

 
Artiklar ur 15  dagstidningar, 550 tidskrifter. Bästa artikeldatabasen!


Länkkatalog. Noggrant utvalda resurser

 

 


Remote Access. Logga in med användarnamn [fråga skolbiblioteket.] Världens främsta uppslagsverk

Forskning i fulltext från 40 universitet/högskolor

Ladda ned talböcker själv t. din dator/mp3-spelare el.  telefon genom Legimus app. Fråga skolbiblioteket om inloggning! -> för dig med. läs- och skrivsvårigheter

 Remote Access. Logga in m lånekortsnummer.
Länder, organisationer, konflikter, statistik.

  
Nationell samkatalog

 
Även hemifrån! Välj länk -> Skapa personligt konto

 

Ny nov. 2014. Funkar bäst med webbläsare Firefox

Dagens tidningar digitalt. 5000 dagstidningar från 100 länder på 60 språk

  

Remote Access. Logga in med användarnamn [fråga skolbiblioteket]. 1 300 amerikanska tidskrifter och 250 referensverk i fulltext. 1100 000 foton.


 

Remote Access. Logga in med användarnamn [fråga skolbiblioteket.]Naturvetenskaplig, teknisk databas.
 

Riksarkivets digitala arkiv. Bl a släktforskning. Få inloggning i skolbiblioteket.
 
 Fritt tillgängliga databaser och informationskällor

Inget abonnemang krävs. Hitta rätt inom statistik, samhällsvetenskap, media, lokalhistoria, litteratur och andra områden.

Här kan du söka böcker och annan media som finns tillgängligt i biblioteket, reservera eller låna om. För att låna eller reservera media, men även  använda vissa databaser hemifrån, behöver du en låntagaridentitet. Ansök här om du inte anmält dig som låntagare! Skriv ut och lämna in till biblioteket. Har du dessutom lånekort på Timrå kommunbibliotek alt. Sundsvalls stadsbibliotek kan du låna e-medier: e-böcker och e-ljudböcker till din dator, läsplatta eller smartphone.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 juni 2019