Naturvetenskapsprogrammet

Topp NA.jpg

Naturvetenskapsprogrammet är en bred utbildning med många framtidsmöjligheter. Du lär dig analysera och konkretisera via laborationer och experiment. Du formar slutsatser samt redovisar dem både teoretiskt och praktiskt. Du får också kunskaper inom miljö, energi och hållbart samhällsbyggande.

Arbetssätt

Vårt team arbetar för att på bästa sätt förbereda dig för fortsatta studier på högskola och universitet i Sverige och världen.

Vi har ett varierat arbetssätt med ämnesövergripande temaarbete, spännande laborationer och intressanta undersökningar i olika miljöer där de naturvetenskapliga ämnena står i fokus.

Tillsammans med företag omsätter vi idéer till handling. Programmet får skarpa uppdrag från företag som vill veta hur du kan lösa deras problem. Din kunskap är en resurs för regionens företag. Det gör att du under utbildningen skapar kontakter med företag och samarbetspartners som behöver hög kompetens på sin framtida arbetskraft.

Du har även möjlighet till programanknuten praktik under utbildningen. Praktikplatsen väljer du utifrån dina drömmar.

Inriktning: naturvetenskap

Naturvetenskap är inriktningen som ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Under de naturvetenskapliga specialiseringskurserna har du möjlighet att fördjupa dig inom ditt specialområde.

Vidare studier

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 november 2018