Samhällsvetenskapsprogrammet

Topp SA.jpg

Samhällsvetenskapsprogrammet är till för dig som är intresserad av hur samhället egentligen fungerar. Vi är en Amnestyskola som lyfter viktiga frågeställningar som till exempel mänskliga rättigheter, identitet, genus och tolerans. Vi diskuterar, resonerar och analyserar nutida samhällsförändringar och händelser för att få en bättre förståelse för vår vardag.

Arbetssätt

Det samhällsvetenskapliga programmet kännetecknas av ett ämnesövergripande förhållningssätt, där vi samarbetar mellan ämnen och kurser för att du ska få en bättre förståelse. Vi analyserar och fördjupar oss i dagsaktuella samhälls-vetenskapliga frågor utifrån olika ämnen som till exempel populistiska partiers framfart i Europa, varför IS lyckas värva allt fler medlemmar, flyktingkatastrofer och mycket mer. Ibland är vi på platser där det faktiskt händer, till exempel studieresor till riksdagen eller Auschwitz i Polen.

En viktig del inom det samhällsvetenskapliga programmet är att besöka olika företag och organisationer för att se hur kunskaper tillämpas i arbetslivet.

Inriktning: beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på hur vi som människor fungerar. Hur blir man en ledare som förbättrar världen? Kan man bli kär i en terrorist? Vad säger du med ord och vad säger du med kroppen?

Du läser bland annat kurser som sociologi, psykologi, kommunikation samt ledarskap och organisation för att få en bred beteendevetenskaplig bas som du kan ha nytta av i livets alla sammanhang.

Inriktning: media

Inriktningen media är programmets andra inriktning. Här lär du dig dels praktiska tillämpningar som hur du gör en bild snygg i Photoshop, hur du skriver en engagerande krönika eller hur du skapar en välbesökt Youtube-kanal.

Inriktningen arbetar dessutom med att göra dig som elev mediereflekterande och mediekompetent. Vilka medier kan vi egentligen lita på? Hur är vi källkritiska till det som delas på sociala medier? Fungerar mediernas roll som den tredje statsmakten idag när allt fler tidningar och medier ägs av andra aktörer?

Vidare studier

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2019