Arkiv och Diarium

Inom kommunen produceras dagligen en mängd olika handlingar. Dessa förvaras så småningom i kommunens arkiv. Forskare och andra enskilda kan efter överenskommelse få tillgång till handlingar och ritningar.

Timrå har inget diarium på webben

Inga enskilda handlingar kan läsas digitalt via kommunens webb. Däremot håller kommunens arkiv öppet för forskning efter tidsbokning. Överenskommelse om besök görs med arkivföreståndare Mattias Bouvin, e-post arkiv@timra.se, telefon 060-16 33 73. Telefontid mellan klockan 10.00-11.00

Kontakt

Mattias Bouvin, arkivföreståndare

Linda-Marie Östberg, arkivassistent

Telefon 060-16 33 73

E-post: arkiv@timra.se

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 augusti 2018