Kommunens organisation

Domar klubba

Vi arbetar för att förverkliga kommunens Vision 2025 - Timrå - kommun med livskvalitet. Visionen bygger på att ett antal utmaningar som handlar om att skapa förutsättningar för entreprenörer och företag, tillskapandet av attraktiva livsmiljöer, hållbar tillväxt (dagens unga - morgondagens vuxna), anpassandet av en infrastruktur till en rörlig befolkning, jämställdhet och mångfald samt frågeställningar angående socialtjänst och barn och utbildningsväsende.

Vision 2025 i sin helhet kan du läsa här genom att klicka på länken.

Timrå kommun tar beslut som berör oss alla. I undermenyn till vänster får du en bra bild av kommunen och hur besluten blir till. Du får bland annat veta vad skatten används till, hur du kontaktar folkvalda och hur du genom egna förslag kan delta i att göra Timrå ännu bättre.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 maj 2016