Timrå kommuns digitala evenemangsskyltar

skylt.jpg
Nu kan du annonsera evenemang kommunens digitala skyltar. Läs här om hur det fungerar.
Fotograf: Åke Norin

Det är Länsstyrelsen Västernorrland som har gett Timrå kommun tillstånd att sätta upp de digitala infartsskyltarna.  Kommunens digitala infartsskyltar är placerade efter E4:an. Skyltarna består av en övre fast del och en undre digital del. På den undre digitala delen kan de budskap som visas bytas ut.

Vem kan använda tjänsten?

Annonseringen är avsedd för föreningar, företag och kommunen. Annonser, meddelanden eller anslag ska avse större evenemang, tävlingar och händelser av allmänt eller publikt intresse (när det gäller tävlingar avses mästerskap, stora rikstävlingar och elitidrott).

Budskapens innehåll

Budskapens innehåll ska följa de villkor Länsstyrelsen har satt upp för skyltarna. Utöver deras villkor finns också interna riktlinjer som kommunstyrelsen beslutat.

De budskap som visas på skyltarna ska vara samhällsinformation eller utåtriktade budskap som positivt marknadsför Timrå. När behov finns kan skyltarna användas för krisinformation, men de är inte en primär kanal för den typen av information.

Budskapen

  • Får inte vara kommersiella, det vill säga att ingen reklam för företag eller produkter får förekomma. Dock får kommersiella arrangemang av större dignitet i kommunen visas med dess namn.
  • Ska rikta sig till allmänheten.
  • Budskap med samhällsinformation från eller information om evenemang/aktiviteter som Timrå kommun eller är medarrangör till prioriteras.

Kan innehålla information om stora evenemang/aktiviteter som annan arrangör än Timrå kommun genomför. Det ska röra sig om evenemang/aktiviteter som positivt marknadsför Timrå.

Meddelanden och anslag får inte innehålla personliga, politiska eller religiösa budskap eller uppmana till lagbrott. Timrå kommun förbehåller sig rätten att avgöra om budskap lämpar sig för publicering eller inte.

Ansvar och uppdateringar

Kommunens informationsansvarige har huvudansvar för att skyltarna uppdateras och för budskapens innehåll. Hen tar också beslut om prioriteringen om det finns flera budskap att välja på. Förslag till budskap skriver du via formulär på kommunens webbplats.

Vad kostar tjänsten

Kommunstyrelsen beslutade 26 maj 2015, att utta avgift för exponering på de digitala infartsskyltarna. 1000 kronor per tillfälle alternativt en årsavgift på 10,000 kronor. Exponeringstiden gäller minst två till max fem veckor.

Innan du fyller i formuläret

Regler för annonstexter 

  • Korta budskap, max 22 tecken inklusive blanksteg per rad, totalt två rader.
  • Telefonnummer och webbadresser får inte förekomma (Länsstyrelsen) 
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2017