Tillgänglighet

wrxrullstol_plusbuss 038.jpg

Tillgänglighet

Alla komunens invånare, våra besökare, oavesett funktionsförmåga, ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet. En funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder. Däremot blir det till ett funktionshinder då det finns brister i miljön. 


 Ny nationell funktionshinderpolitik

I november 2017 beslöt riksdagen om ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. utgångspunkterna är från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.

Inriktningen i det nationella målet är mot fyra prioriterade områden

  • principen om universell utformning
  • Befintliga brister i tillgängligheten
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • att förebygga och motverka diskriminering

 

 


 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2019