Vision 2025

ILLUSTRATION.jpg
Bilder från Timrå. Foto Pär Olert, Camilla Abrahamsson och Marie Zetterlund
Fotograf: Pär Olert, Marie Zetterlund

Timrå ska år 2025 vara en stark kommun i en växande region. Vårt arbete utgår som tidigare från fokusområdena tillväxt, service, livsmiljö, medarbetaren och ekonomi. Våra åtta strategier kommer att vara vägledande så att vi uppnår målen och närmar oss visionen.

Vision 2025

Vision lyder: Timrå - en stark kommun i en växande region!
Kommunens övergripande fokusområden är:

 • Vara det självklara valet för företagande och inflyttning
 • Proffs på service
 • Motiverade medarbetare
 • Ekonomi i balans
 • Erbjuda livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv

Kommunens åtta strategier

 • Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys
 • Långsiktighet
 • Mod, vilja och nyfikenhet
 • Samarbete och helhetssyn
 • Tänk stort, tänk region
 • Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende
 • En lärande, resultatmedveten och transparent organisation
 • Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans  
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 mars 2019